Значення слова

Дієслово
підтримувати
утримувати
обслуговувати
захищати
зберігати
відстоювати
надавати підтримку

Приклади вживання

Maintain social distancing. — Зберігайте соціальну дистанцію.
Warm-blooded is an informal term referring to animal species which can maintain a body temperature higher than their environment. — Теплокровні — це неформальний термін, що стосується видів тварин, які можуть підтримувати температуру тіла вище, ніж їхнє середовище.
It helps to maintain body weight. — Він допомагає підтримувати вагу тіла.
This device can maintain a fixed voltage. — Цей пристрій може підтримувати фіксовану напругу.

Поділитись публікацією: