Значення слова

Займенник
багато які

Прикметник
багато
численні

Прислівник
немало

Іменник
велика кількість
безліч

Приклади вживання

how many — скільки
many days — багато днів
not many — не багато
too many — забагато, надто багато
Did you buy many newspapers? — Ти купив багато газет?
I like having friends from many different countries. — Мені подобається мати друзів з багатьох різних країн.
How many children do you have? — Скільки у вас дітей?
We haven’t got many friends. — У нас не багато друзів.
A lightbulb joke is a joke that asks how many people of a certain group are needed to replace or screw in a light bulb. — Жарт про лампочку — це жарт, у якому запитується, скільки людей певної групи потрібно, щоб замінити або вкрутити лампочку.
It is an infinite set that contains too many elements to be countable. — Це нескінченна множина, яка містить занадто багато елементів, щоб їх можна було перерахувати.

Поділитись публікацією: