Значення слова

Іменник
мапа
карта
план

Дієслово
складати карту

Множина

Іменник map у множині: maps

Приклади вживання

cadastral map — кадастрова карта
climatic map — кліматична карта
geologic map, geological map — геологічна карта
mind map — мапа думок
topographic map — топографічна карта
Is this a map? — Це мапа?
Do you have a map? — У вас є мапа?
There is a map in my backpack. — У моєму рюкзаку є мапа.
I’m lost, but I have a map. — Я заблукав, але в мене є мапа.
He peered closely at the map. — Він уважно придивився до мапи.
Can I have a map of the town, please? — Можна мені мапу міста, будь ласка?
Please give me this map. — Будь ласка, дайте мені цю мапу.
Can you show me where we are on the map? — Чи можете ви показати мені на карті, де ми знаходимося?
The map hangs on the wall of our dining room. — Мапа висить на стіні нашої їдальні.

Поділитись публікацією: