Значення слова

Іменник
індивідуаліст
дисидент
сектант
біла ворона
бездомна людина

Іменник maverick у множині: mavericks

Приклади вживання

A mustang is by definition a maverick horse. — Мустанг за визначенням — дикий кінь.
It’s a genre that centers on organized crime or maverick criminals in a modern setting. — Це жанр, який зосереджений на організованій злочинності або злочинцях-індивідуалістах у сучасних умовах.

Поділитись публікацією: