Значення слова

Прикметник
посередній
бездарний

Приклади вживання

He is a mediocre novelist. — Він посередній романіст.
We don’t want to have mediocre results. — Ми не хочемо мати посередні результати.
She hopes to escape her mediocre middle-class life. — Вона сподівається втекти від свого посереднього життя середнього класу.
1992 was another mediocre year in his professional life. — 1992 рік був ще одним посереднім роком у його професійному житті.
It was met with generally mediocre reviews from critics, but sold 450,000 copies in its first week. — Критики зустріли його загалом посередніми відгуками, але за перший тиждень було продано 450 000 копій.
The film received mediocre reviews and grossed a modest $20 million in North America. — Фільм отримав посередні відгуки та зібрав скромні 20 мільйонів доларів у Північній Америці.
I don’t want to be a mediocre actor. I want to be the best! — Я не хочу бути посереднім актором. Я хочу бути найкращим!

Поділитись публікацією: