Значення слова

Іменник
злиття
поглинення
об’єднання

Приклади вживання

galaxy merger — злиття галактик
mergers and acquisitions — злиття і поглинання
reverse merger — зворотнє поглинення
It was formed by the 2008 merger of both companies. — Він був утворений в результаті злиття обох компаній у 2008 році.
The merger of the American Basketball Association (ABA) with the National Basketball Association (NBA), after multiple attempts over several years, occurred in 1976. — Злиття Американської баскетбольної асоціації (ABA) з Національною баскетбольною асоціацією (NBA), після численних спроб протягом декількох років, відбулося в 1976 році.

Поділитись публікацією: