Значення слова

Дієслово
імітувати
підробляти
передражнювати
вдавати
мавпувати

Іменник
імітатор
мім
мавпа
наслідувач

Прикметник
мімічний
наслідувальний
несправжній

Приклади вживання

Some birds can mimic the speech of humans. — Деякі птахи можуть імітувати мову людини.
He is known for his ability to mimic other actors. — Він відомий своєю здатністю імітувати інших акторів.
They are water structures that mimic the original molecules. — Вони є водними структурами, що імітують вихідні молекули.

Поділитись публікацією: