Значення слова

Дієслово
змішувати
змішуватися
мішати

Іменник
суміш
мішанина

Приклади вживання

It allows flavors to mingle. — Це дозволяє ароматам змішуватися.
Fantasy and reality mingle. — Фантазія і реальність змішуються.
The fruit may also be cut in half, allowing the citrus juice to mingle with the bathwater. — Фрукти також можна розрізати навпіл, щоб цитрусовий сік змішався з водою для купання.
He mingled with the crowd. — Він змішався з натовпом.
Indian soldiers mingle with men of the 81st West African Division after the latter had arrived in India. — Індійські солдати змішуються з людьми з 81-ї західноафриканської дивізії після прибуття останньої до Індії.

Поділитись публікацією: