Значення слова

Іменник
норка

Приклади вживання

American mink — американська норка
European mink — норка європейська
Mink prey on fish and other aquatic life, small mammals and birds. — Норка полює на рибу та інші водні організми, на дрібних ссавців та птахів.
Minks are among the animals that can be infected with the coronavirus. — Норки належать до тварин, які можуть заразитися коронавірусом.

Поділитись публікацією: