Значення слова

Іменник
мінус
недолік
знак мінус

Прикметник
від’ємний
негативний

Прийменник
без
мінус

Приклади вживання

minus sign — знак мінус
Ten minus three equals seven. — Десять мінус три дорівнює семи.
The two types of beta decay are known as beta minus and beta plus. — Два типи бета-розпаду відомі як бета-мінус і бета-плюс.
It equals a nation’s income minus consumption and the government spending. — Він дорівнює доходу країни за мінусом споживання та державних витрат.

Слово minus у статтях

Поділитись публікацією: