Значення слова

Прикметник
відсутній
загублений
що пропав безвісти

Іменник
той, хто пропав безвісти

Приклади вживання

missing link — відсутня ланка
He is missing. — Він зник.
Some of the footage is still missing. — Деякі кадри досі відсутні.
A missing person is a person who has disappeared and whose status as alive or dead cannot be confirmed as their location and condition are not known. — Зниклою особою вважається особа, яка зникла, і її статус як живого чи мертвого не може бути підтверджений, оскільки її місцезнаходження та стан невідомі.

Поділитись публікацією: