Значення слова

Іменник
помилка
хиба
похибка
непорозуміння

Дієслово
помилятися
приймати за іншого
робити неправильний вибір

Множина

Іменник mistake у множині: mistakes

Приклади вживання

by mistake — помилково
small mistake — незначна помилка
to make mistakes — робити помилки
Whose mistakes are you correcting? — Чиї помилки ти виправляєш?
Don’t be afraid to make mistakes. — Не бійся робити помилки.
Where is the mistake? — Де помилка?
She’s correcting her mistakes. — Вона виправляє свої помилки.
Is she translating it without mistakes? — Вона перекладає це без помилок?
I’m still making mistakes but small ones. — Я все ще роблю помилки, але невеликі.
I want to speak French without mistakes. — Я хочу говорити французькою без помилок.
It’s a great mistake to think that… — Велика помилка думати, що…

Поділитись публікацією: