Значення слова

Дієслово
пом’якшувати
полегшувати
зменшувати

Приклади вживання

to mitigate damages — зменшувати збитки
to mitigate risk — зменшувати ризик
It helps to mitigate pollution, climate change and energy issues. — Це допомагає зменшити забруднення, зміни клімату та енергетичні проблеми.
It is a key approach to help mitigate the risks of failure. — Це ключовий підхід, який допомагає зменшити ризик невдач.

Поділитись публікацією: