Значення слова

Іменник
стогін
скарга

Дієслово
стогнати
плакатися
жалітися
охкати
охати

Множина

Іменник moan у множині: moans

Приклади вживання

Black Snake Moan — «Стогін чорної змії» (назва худ. фільму)
She always moans. — Вона завжди стогне.
Although moaning is associated with pain and suffering, moans may also accompany pleasurable physical experiences. — Хоча стогін асоціюється з болем і стражданням, стогін може також супроводжувати приємні фізичні переживання.
He made that poor piano moan with melody. — Він змусив це бідне піаніно мелодійно стогнати.

Поділитись публікацією: