Значення слова

Прикметник
мобільний
рухомий
жвавий

Приклади вживання

mobile application, mobile app — мобільний застосунок
mobile country code — мобільний код країни
mobile game — мобільна гра
mobile phone — мобільний телефон
Do you have a mobile phone? — У вас є мобільний телефон?
There are a number of mobile networks operating on the island. — На острові працює кілька мобільних мереж.
Mobile technology has evolved rapidly over the past few years. — За останні кілька років мобільні технології швидко розвивалися.
It’s a discontinued family of mobile operating systems developed for smartphones and personal digital assistants. — Це зняте з виробництва сімейство мобільних операційних систем, розроблених для смартфонів і персональних цифрових помічників.
Mobile computing involves mobile communication, mobile hardware, and mobile software. — Мобільні обчислення включають мобільний зв’язок, мобільне обладнання та мобільне програмне забезпечення.

Поділитись публікацією: