Значення слова

Прикметник
сучасний
новий
модерний

Іменник
модерн
сучасна людина

Приклади вживання

early modern period — ранній новий період
modern art — модерне мистецтво
modern philosophy — філософія Нового часу
Money really matters in our modern society. — Гроші справді мають значення в нашому сучасному суспільстві.
The modern Olympic Games are leading international sporting events. — Сучасні Олімпійські ігри — це провідні міжнародні спортивні події.
Modern Persian is a continuation of Middle Persian, an official language of the Sasanian Empire. — Сучасна перська є продовженням середньоперської, офіційної мови Сасанійської імперії.

Поділитись публікацією: