Значення слова

Іменник
кріт
родимка
дамба
мол
моль (одиниця кількості речовини)

Дієслово
рити
копати

Приклади вживання

European mole — кріт європейський
mole cricket — медведка, капустянка
Moles do not eat plant roots. — Кроти не їдять коріння рослин.
The mole is widely used in chemistry as a convenient way to express amounts of reactants and products of chemical reactions. — Моль широко використовується в хімії як зручний спосіб вираження кількості реагентів та продуктів хімічних реакцій.

Поділитись публікацією: