Значення слова

Іменник
монітор
дисплей
ведучий радіопередачі
звукооператор
радник
староста

Дієслово
контролювати
перевіряти
вести радіоперехоплення

Множина

Іменник monitor у множині: monitors

Приклади вживання

computer monitor — монітор комп’ютера
Holter monitor — Холтерівське моніторування
monitor lizard — варан
I bought a new monitor for my computer. — Я купив новий монітор для свого комп’ютера.
It can monitor and classify system conditions like bandwidth usage or uptime and collect statistics from miscellaneous hosts. — Він може контролювати та класифікувати системні умови, такі як використання пропускної здатності або час безвідмовної роботи, а також збирати статистику від різних хостів.
This is one of several technologies used to monitor the depth of anesthesia. — Це одна з декількох технологій, що використовуються для контролю глибини анестезії.

Поділитись публікацією: