Значення слова

Дієслово
мотивувати
стимулювати
спонукати
слугувати причиною

Приклади вживання

What motivates you most of all? — Що вас найбільше мотивує?
What motivates you least of all? — Що вас найменше мотивує?
He makes speeches intended to motivate or inspire an audience. — Він виступає з промовами, призначеними мотивувати чи надихати аудиторію.
The app uses gamification elements to motivate users. — Додаток використовує елементи гейміфікації для мотивації користувачів.

Поділитись публікацією: