Різниця між much, many та a lot of

Різниця між much, many та a lot of

Коли ми говоримо англійською про велику кількість чогось (предметів, рідини тощо), ми можемо вживати слова much, many та a lot of, які мають значення багато. Проте не завжди вони є взаємозамінними.

Різниця між much та many

Much вживається тільки з незлічуваними іменниками (Uncountable nouns):

How much fuel do we have? — Скільки палива в нас є?
You don’t need much time. — Тобі не потрібно багато часу.
She doesn’t have much money. — Вона не має багато грошей.

Детальніше про види іменників читайте у статті Види іменників в англійській мові.

Much зазвичай вживається у запереченнях або у запитальних реченнях. Не можна сказати I need much water. У таких випадках слід вживати прислівник a lot of:

I need a lot of water. — Мені потрібно багато води.

Many вживається зі злічуваними іменниками (Countable nouns) у формі множини.

How many books on this shelf? — Скільки книжок на цій полиці?
She saw many birds in the forest yesterday. — Вона бачила багато пташок у лісі вчора.
There aren’t many restaurants on this street. — На цій вулиці небагато ресторанів.

Many може вживатися у стверджувальних реченнях:

My sister has many friends. — У моєї сестри багато друзів.

Проте це трапляється рідко. Зазвичай у стверджувальних реченнях вживається a lot of.

Вживання a lot of

A lot of може вживатися як зі злічуваними іменниками, так і з незлічуваними.

A lot of з незлічуваними іменниками:

They need a lot of money for this advertising campaign. — Їм потрібно багато грошей на цю рекламну кампанію.
These vehicles consume a lot of fuel. — Ці автомобілі споживають багато палива.

A lot of зі злічуваними іменниками:

He has a lot of coins in his collection. — Він має багато монет у своїй колекції.
There are a lot of apples in the basket. — У кошику багато яблук.

Замість a lot of можна вживати lots of:

I need lots of milk. — Мені потрібно багато молока.

Словник

Слова з цієї статті у словнику: advertising, apple, basket, bird, book, campaign, coin, collection, consume, forest, friend, fuel, lot, many, milk, money, much, need, restaurant, shelf, sister, street, time, vehicle, water, yesterday.

Поділитись публікацією: