Значення слова

Іменник
множення
розмножування

Приклади вживання

matrix multiplication — множення матриць
multiplication operation — операція множення
multiplication sign — знак множення
multiplication table — таблиця множення
It’s the multiplication of two numbers. — Це множення двох чисел.
Multiplication is granted a higher precedence than addition. — Множенню надається вищий пріоритет, ніж додаванню.
Your assignment is to learn the multiplication table. — Ваше завдання — вивчити таблицю множення.

Слово multiplication у статтях

Поділитись публікацією: