Значення слова

Дієслово
множити
помножити
розмножувати
розмножуватися
збільшувати
збільшуватися
розплодити
розплодитися

Приклади вживання

The first step is to multiply each digit in this row. — Першим кроком є множення кожної цифри в цьому рядку.
We multiply every digit by every digit. — Ми множимо кожну цифру на кожну цифру.
Now you need to multiply two numbers. — Тепер вам потрібно помножити два числа.

Слово multiply у статтях

Поділитись публікацією: