Значення слова

Іменник
матуся
мумія

Приклади вживання

animal mummy — мумія тварини
Guanche mummies — мумії гуанчі
the study of mummies — дослідження мумій
The Mummy Returns — «Мумія повертається» (назва худ. фільму)
A mummy is a dead human or an animal whose skin and organs have been preserved by either intentional or accidental exposure to chemicals, extreme cold, very low humidity, or lack of air. — Мумія — це мертва людина або тварина, шкіра та органи якої були збережені внаслідок навмисного чи випадкового впливу хімікатів, дуже низької температури, дуже низької вологості або через нестачу повітря.
Mummies are commonly featured in horror genres as creatures wrapped in bandages. — Мумії зазвичай представлені в жанрах жахів як істоти, замотані в бинти.
Where is my mummy? — Де моя матуся?

Поділитись публікацією: