Значення слова

Модальне дієслово
мусити
мати
повинен

Іменник
муст
необхідність
нагальна потреба

Прикметник
необхідний

Приклади вживання

The Gods Must Be Crazy — «Мабуть, боги з’їхали з глузду» (назва худ. фільму)
We must stop the war. — Ми повинні зупинити війну.
Must I pay for it? — Я повинен заплатити за це?
I must prepare this report. — Я повинен підготувати цей звіт.
He must improve this result. — Він повинен покращити цей результат.
She mustn’t follow all his recommendations. — Вона не повинна виконувати всі його рекомендації.
Maria must pay attention to it. — Марія повинна звернути увагу на це.
We must support our team. — Ми повинні підтримати нашу команду.
Must we thank them? — Чи мусимо ми їм подякувати?
You must know it. — Ти мусиш знати це.
All stats must be taken with a grain of salt. — Уся статистика має розглядатися з певною долею скептицизму.
The goalkeeper must be on the goal line. — Воротар повинен знаходитися на лінії воріт.

Поділитись публікацією: