Значення слова

Прикметник
короткозорий

Приклади вживання

He was myopic. — Він був короткозорим.
A myopic individual can see clearly out to a certain distance, but everything further becomes blurry. — Короткозора людина може чітко бачити на певній відстані, але все, що далі, стає розмитим.
He wanted to save the nation from the corrupt or myopic politicians. — Він хотів врятувати націю від корумпованих або короткозорих політиків.

Поділитись публікацією: