Значення слова

Прикметник
вузький
обмежений
тісний
скупий

Іменник
вузьке місце
тіснина
вузький прохід

Дієслово
звужувати
звужуватися
зменшувати
обмежувати

Приклади вживання

She has a very narrow waist. — У неї дуже вузька талія.
It was a very narrow street. — Це була дуже вузька вулиця.
Those kinds of comments demonstrate a very narrow way of thinking about technology. — Подібні коментарі демонструють дуже вузький спосіб мислення про технології.
The plant’s leaves are flat and very narrow. — Листя рослини плоскі і дуже вузькі.

Ступені порівняння до слова narrow

  • narrower — вужчий
  • narrowest — найвужчий

Приклади речень:

This track gauge is narrower than the standard one. — Ця колія вужча за стандартну.
The waist is the narrowest part of the torso. — Поперек — найвужча частина тулуба.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: