Значення слова

Прислівник
поблизу
неподалік
по сусідству

Прикметник
сусідній
недалекий
близький

Приклади вживання

There is a big mall nearby. — Є великий торговий центр поблизу.
Is there a mall straight ahead? — Прямо попереду є торговий центр?
Is there a pharmacy nearby? — Чи є поблизу аптека?
There is a new mall in Kyiv. — Є новий торговий центр у Києві.
There were many abandoned mines nearby. — Поблизу було багато покинутих шахт.
Jack claimed they then drove him to the nearby cliffs and threatened to throw him into the sea. — Джек стверджував, що вони потім відвезли його до найближчих скель і погрожували скинути в море.
A proximity sensor is a sensor able to detect the presence of nearby objects without any physical contact. — Датчик наближення — це датчик, здатний виявляти присутність поруч об’єктів без будь-якого фізичного контакту.
Ifo is connected to nearby Lagos by a railway that was completed in 1899. — Іфо з’єднаний із сусіднім Лагосом залізницею, будівництво якої було завершено у 1899 році.

Поділитись публікацією: