Значення

Прислівник
обов’язково
неминуче
неодмінно

Приклади вживання

Not necessarily! — Не обов’язково!
Such allegations are not necessarily conclusive. — Такі твердження не обов’язково є остаточними.
In the United States, a company is not necessarily a corporation. — У Сполучених Штатах компанія не обов’язково є корпорацією.
Logical truths are generally considered to be necessarily true. — Логічні істини зазвичай вважаються обов’язково істинними.
A trapezoid is necessarily a convex quadrilateral in Euclidean geometry. — Трапеція обов’язково є опуклим чотирикутником в евклідовій геометрії.
Individual mountains within the same mountain range do not necessarily have the same geologic structure. — Окремі гори в межах одного гірського масиву не обов’язково мають однакову геологічну будову.
A company with many shareholders is not necessarily a publicly traded company. — Компанія з багатьма акціонерами не обов’язково є публічною компанією.

Поділитись публікацією: