Значення слова

Займенник
жоден
ні той, ні інший
жодний
ніхто
ніщо

Сполучник
ані
також не

Прикметник
жодний
ніякий
ні то, ні інший

Приклади вживання

neither rich nor poor — ні багаті, ні бідні
neither here nor there — ні тут, ні там
Neither of us was hungry. — Ніхто з нас не був голодним.
Neither of them is married. — Жоден із них не одружений.
Neither of my parents is American. — Жоден з моїх батьків не є американцем.
It is neither old nor new. — Він ані старий, ані новий.
A: He has not yet finished his work. B: Neither have I. — A: Він ще не закінчив свою роботу. B: І я також.
A: Maria can’t swim. B: Neither can Peter. — A: Марія не вміє плавати. B: Питер також не вміє.
A: I haven’t got money. B: Neither have I. — A: У мене немає грошей. B: У мене також немає.

Поділитись публікацією: