Значення слова

Прикметник
нервовий
нервозний
що діє на нерви
неспокійний
зі слабкими нервами
виразний
сильний

Приклади вживання

nervous breakdown — нервовий розлад
nervous system — нервова система
nervous tissue — нервова тканина
Are you nervous? — Ти нервуєш?
I’m a little nervous. — Я трохи нервую.
I am not nervous, I am excited! — Я не нервую, я схвильований!
I’m really nervous about my job interview. — Я дуже переживаю через співбесіду.
Don’t make other people feel nervous or unsafe. — Не змушуйте інших людей почуватися нервово або в небезпеці.
He was getting more and more nervous. — Він нервував дедалі більше.
All animals more advanced than sponges have nervous systems. — Усі тварини більш розвинені, ніж губки, мають нервову систему.
I heard nervous laughter. — Я почув нервовий сміх.

Поділитись публікацією: