Значення слова

Прислівник
ніколи
ніяк
ні разу

Приклади вживання

better late than never — краще пізно, ніж ніколи
Never mind! — Не звертайте уваги! Нічого!
I never do it. — Я ніколи не роблю цього.
I never lie. — Я ніколи не брешу.
He never complains. — Я ніколи не скаржуся.
I never thought of that before. — Я ніколи не думав про це раніше.
I’ve never wanted to emigrate. — Я ніколи не хотів емігрувати.
I have never been to France. — Я ніколи не був у Франції.
I’ve never smoked in my life. — Я ніколи в житті не палив.
I’ll never let you down. — Я ніколи не підведу тебе.
We’ve never seen them together. — Ми ніколи не бачили їх разом.
I have never said that. — Я ніколи не говорив цього.
Never in a million years. — Ніколи в житті.
You’ll never guess who I ran into today! — Ви ніколи не вгадаєте, з ким я сьогодні зіткнувся!
You never know what she thinks. — Ніколи не знаєш, що вона думає.

Слово never у статтях

Поділитись публікацією: