Значення слова

Прикметник
новий
недавній
свіжий
сучасний
новітній
недосвідчений
додатковий
оновлений
нововідкритий
найновіший
інший
незнайомий

Прислівник
недавно
знову
щойно
тільки що
нещодавно
заново

Приклади вживання

New Year — Новий рік
New Year eve — переддень Нового року
new post — нова посада
new look — новий погляд, радикальна зміна, перелом у чомусь
new opportunities — нові можливості
to install a new habit — встановити нову звичку
The New Testament — Новий Заповіт
Have you thought about buying a new car? — Ти не думав купити нову машину?
I think you should find a new job. — Я думаю, тобі слід знайти нову роботу.

Ступені порівняння до слова new

  • newer — новіший
  • the newest — найновіший

Приклади речень:

This building is much newer than that one. — Ця будівля набагато новіша за ту.
Our library has the newest books. — У нашій бібліотеці є найновіші книги.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: