Значення слова

Числівник
дев’ять

Іменник
дев’ятеро
дев’ятка

Приклади вживання

nine days — дев’ять днів
nine hundred — дев’ятсот
nine hours — дев’ять годин
nine dragon — дев’ять драконів
The Nine Worthies — Дев’ять достойників
He is nine years old. — Йому дев’ять років.
It was nine years ago. — Це було дев’ять років тому.
A cat has nine lives. — Кішка має дев’ять життів.
There are nine circles of Hell in Dante’s Divine Comedy. — У «Божественній комедії» Данте є дев’ять кіл Пекла.
It consists of nine members. — Він складається з дев’яти членів.
Seven plus two equals nine. — Сім плюс два дорівнює дев’яти.
Ten minus nine equals one. — Десять мінус дев’ять дорівнює одному.
Three times three equals nine. — Три помножити на три дорівнює дев’яти.
Eighteen divided by two equals nine. — Вісімнадцять поділити на два дорівнює дев’яти.

Див. також: Числівники в англійській мові

Поділитись публікацією: