Значення слова

Іменник
дев’ятикутник

Приклади вживання

regular nonagon — правильний дев’ятикутник
The nonagon can be constructed with 36 Meccano equal bars. — Дев’ятикутник може бути побудований з 36 однакових пластин конструктора Meccano.

Див. також enneagon.

Поділитись публікацією: