Значення слова

Прислівник
зазвичай
планово
нормально

Приклади вживання

She slept normally. — Вона спала нормально.
Normally, I go to bed at 11 p.m. — Зазвичай я лягаю спати в 11 вечора.
The name of the degree normally includes the subject name. — Назва ступеня зазвичай включає назву предмета.
On a metric ruler, the smallest measurements are normally millimetres. — На метричній лінійці найменші розміри зазвичай складають міліметри.
This course normally lasts between three and three and a half years. — Цей курс зазвичай триває від трьох до трьох з половиною років.
Team formations normally include one to three forwards. — Склад команди зазвичай включає від одного до трьох нападників.

Слово normally у статтях

Поділитись публікацією: