Значення слова

Іменник
північ
північний вітер
північний район
північна частина країни

Прислівник
на північ
з півночі
у північному напрямку

Прикметник
північний
повернений на північ

Приклади вживання

from north to south — з півночі на південь
North America — Північна Америка
North Carolina — Північна Кароліна
North Dakota — Північна Дакота
North Pole — Північний полюс
North Sea — Північне море
It is bordered to the north by the Arctic Ocean. — На півночі він межує з Північним Льодовитим океаном.
Natives of North America began practicing farming approximately 4,000 years ago, late in the Archaic period of North American cultures. — Корінне населення Північної Америки почали займатися землеробством приблизно 4000 років тому, наприкінці архаїчного періоду північноамериканських культур.
Saskatchewan is bordered on the north by the Northwest Territories. — Саскачеван межує на півночі з Північно-західними територіями.

Поділитись публікацією: