Значення слова

Іменник
нюанс
відтінок

Множина

Іменник nuance у множині: nuances

Приклади вживання

The concept of modularity can be extended to multiple disciplines, each with their own nuances. — Поняття модульності можна поширити на кілька дисциплін, кожна з яких має свої нюанси.
As always with synonyms, there are nuances and shades of meaning or usage. — Як завжди з синонімами, тут є нюанси та відтінки значення чи вживання.
He not only taught me the nuances of cinematography but also the fundamentals of life. — Він не лише навчив мене нюансів кінематографії, а й основ життя.
Flowers are green with a pinkish nuance, about 12 mm long. — Квітки зелені з блідно-рожевим відтінком, довжиною близько 12 мм.

Поділитись публікацією: