Значення слова

Іменник
легкий поштовх ліктем

Дієслово
злегка підштовхувати ліктем

Приклади вживання

Nudge theory — теорія підштовхування (концепція в психології, політології та економіці)
They want to nudge consumers toward desirable behavior. — Вони хочуть підштовхнути споживачів до бажаної поведінки.
You can nudge him if you want. — Ви можете підштовхнути його, якщо хочете.

Поділитись публікацією: