Значення слова

Іменник
номер
число
цифра
показник
коефіцієнт
певна кількість
чисельність
порядковий номер
ряд
випуск
безліч
сума

Дієслово
нумерувати
складати
зараховувати
налічувати
становити
рахувати
призначати

Приклади вживання

cardinal number — кардинальне число
real number — дійсне число
prime number — просте число
rational number — раціональне число
composite number — складене число
natural numbers — натуральні числа
lucky number — щасливе число
atomic number — атомний номер
number theory — теорія чисел
Fibonacci numbers — числа Фібоначчі
the number of the beast — число звіра
random number generation — генерація випадкових чисел
Social Security number — номер соціального страхування
International Standard Book Number — міжнародний стандартний номер книги
What’s your phone number? — Який в тебе номер телефону.

Поділитись публікацією: