Значення слова

Іменник
зобов’язання
обов’язок
обов’язковість
повинність
примусова сила

Множина

Іменник obligation у множині: obligations

Приклади вживання

collateralized debt obligation — боргове зобов’язання з заставою
law of obligations — зобов’язальне право
positive obligations in human rights law — позитивні зобов’язання у сфері прав людини
reciprocal obligation — взаємне зобов’язання
solidary obligation — солідарне зобов’язання
Obligations are constraints; they limit freedom. — Зобов’язання – це обмеження; вони обмежують свободу.
Obligations are generally granted in return for an increase in an individual’s rights or power. — Зобов’язання, як правило, надаються в обмін на збільшення прав чи повноважень особи.
The idea of political obligation is philosophical, focusing on the morality of laws, rather than justice. — Ідея політичного зобов’язання є філософською, зосереджена на моральності законів, а не на справедливості.
I have too many obligations. — У мене занадто багато зобов’язань.

Поділитись публікацією: