Значення слова

Прислівник
зрідка
іноді
час від часу
нерегулярно
часом

Приклади вживання

He has also worked occasionally as a plumber. — Він також час від часу працював сантехніком.
Along with singing lead vocals, Jack plays guitar and occasionally the harmonica. — Окрім провідного вокалу, Джек грає на гітарі, а іноді й на губній гармошці.
It is occasionally used as a disinfectant. — Іноді його використовують як дезінфікуючий засіб.
Anput occasionally is depicted as a woman with the head of a jackal, but this is very rare. — Анпут іноді зображується у вигляді жінки з головою шакала, але це трапляється дуже рідко.
I live in a rural area, so I occasionally wander into regions without cellular data coverage. — Я живу в сільській місцевості, тому час від часу забрідаю у райони, де немає стільникового зв’язку.
Occasionally, dates for general elections may align with dates of elections within different administrative divisions, such as a local election. — Іноді дати загальних виборів можуть збігатися з датами виборів у межах різних адміністративних підрозділів, наприклад місцевих виборів.

Слово occasionally у статтях

Поділитись публікацією: