Значення слова

Іменник
пропозиція
пропозиція ціни
спроба

Дієслово
пропонувати
запропонувати
висувати
пропонувати певну ціну
пропонувати увазі
намагатися
траплятися

Приклади вживання

What can you offer? — Що ви можете запропонувати?
Don’t offer him a bribe. — Не пропонуйте йому хабар.
He offered me a new job. — Він запропонував мені нову роботу.
We offer a competitive salary. — Ми пропонуємо конкурентоспроможну зарплату.
They can’t offer better conditions. — Вони не можуть запропонувати кращих умов.
Does he have to take this offer? — Чи повинен він прийняти цю пропозицію?
We’re offering a special discount right now. — Зараз ми пропонуємо спеціальну знижку.
He can offer something else. — Він може запропонувати щось інше.
Maria offers her help from time to time. — Марія час від часу пропонує свою допомогу.
I’d take this offer. — Я б прийняв цю пропозицію.
I’ll take your offer with great pleasure. — Я з великим задоволенням прийму вашу пропозицію.
If I were you, I’d take this offer. — На вашому місці я б прийняв цю пропозицію.

Поділитись публікацією: