Значення слова

Прикметник
старий
старовинний
давній
колишній
досвідчений
витриманий
поношений
похилий
добре відомий
далекий
більш раннього періоду

Іменник
минуле
давнє минуле
старики
давнина

Приклади вживання

Old English — давньоанглійська мова
old fashioned — старомодний
old man — старий чоловік, старець
Old Persian — давньоперська мова
the Old Testament — Старий Завіт
The Old Man and the Sea — «Старий і море» (назва повісті Ернеста Гемінґвея)
How old are you? — Скільки тобі років?
How old is he? — Скільки йому років?
How old is your brother? — Скільки років твоєму брату?
She is ten years old. — Їй десять років.
I am 40 years old. — Мені 40 років.
This tree is very old. — Це дерево дуже старе.

Ступені порівняння до слова old

  • older — старший
  • the oldest — найстаріший, найстарший

Приклади речень:

Many of these stars are much older than the Sun. — Багато з цих зірок набагато старші за Сонце.
Jack is the oldest person in our company. — Джек — найстарша людина в нашій компанії.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: