Значення слова

Прийменник
на
в
о
у
за
під
від
з приводу
біля
коло
після
про
об
під час
над

Прислівник
на
далі
наперед
до

Приклади вживання

go on — іти далі, продовжувати, продовжуватися, тривати, відбуватися
off and on — іноді, час від часу
on and on — не припиняючи, безперервно
on a plate — на тарілці
on a wall — на стіні
on a door — на дверях
on the ceiling — на стелі
on a shelf — на полиці
on Sunday — у неділю
on the sixth day — на шостий день
from that day on — з того дня
a book on grammar — книга з граматики
based on facts — на основі фактів
later on — пізніше, згодом
turn on — увімкнути, вмикати, пускати, засвічувати
put on — надягати, вдягнути, надівати, накладати, насаджувати, навішати, вдягти
keep tabs on — вести облік, стежити
carry on — продовжувати, займатися, вести
to stock up on — запасатися
to harp on about — постійно говорити про щось або скаржитися на щось
to grass on — виказати когось поліції або владі, настучати на когось
Don’t sit on the grass. — Не сиди на траві.
There is a stamp on the envelope. — На конверті є марка.
Who’s that man on the horse? — Хто цей чоловік на коні?
Did you come here on the bus? — Ви приїхали сюди на автобусі?
He felt a cold touch on his cheek. — Він відчув холодний доторк до своєї щоки.
I’m certain I left my keys on the table. — Я впевнений, що залишив ключі на столі.
We rely on teachers and teachers rely on us. — Ми покладаємось на вчителів, а вчителі покладаються на нас.
There are three items on the agenda. — У порядку денному є три пункти.
I’d like to hear your thoughts on that. — Я хотів би почути вашу думку з цього приводу.
The problem started on Tuesday. — Проблема почалася у вівторок.
What’s going on? — Що відбувається?

Слово on у статтях

Поділитись публікацією: