Значення слова

Займенник
себе
собі
самому собі
самого себе
сам

Приклади вживання

to hate oneself — ненавидіти себе
to work for oneself — працювати на себе
There are different stages of finding oneself. — Є різні етапи пошуку самого себе.
Self-consciousness is a heightened sense of awareness of oneself. — Самосвідомість — це загострене відчуття усвідомлення себе.
Social intelligence is the capacity to know oneself and to know others. — Соціальний інтелект — це здатність пізнавати себе та пізнавати інших.

Поділитись публікацією: