Значення слова

Прикметник
відкритий
відчинений
відвертий
публічний
розкритий
очевидний
усім відомий
вільний
незавершений
нез’ясований
некритий
непокритий
доступний
прилюдний
незахищений
неупереджений
щедрий
необмежений
неприкритий

Дієслово
відкривати
відкриватися
відмикати
відчиняти
відчинятися
виходити на
розгортати
відкривати сезон
відперти
розгортатися
розпечатувати
розрізувати
розтинати
розплющувати
розтуляти
розчиняти

Іменник
відкритий простір
відкрите місце
відкрите море

Приклади вживання

in the open air — на відкритому повітрі
open access — відкритий доступ
open field — відкрите поле
open relationship — вільні стосунки
open source — відкрите джерело
open up — відкриватися, робити доступним, виявляти
to open a letter — відкрити лист
Stay open to the unexpected. — Залишайтесь відкритими до несподіваного.
The shop is open. — Крамниця відкрита.
How late are you open? — До якої години ви працюєте?
Open the envelope. — Відкрий конверт.
If you have questions my door is always open. — Якщо у вас є питання, мої двері завжди відчинені.
I especially love it when people can be open and honest. — Мені особливо подобається, коли люди можуть бути відкритими та чесними.
All the windows were open. — Усі вікна були відчинені.
Who left the door open? — Хто залишив двері відчиненими?
Open your books at page forty-two! — Відкривайте свої книжки на сорок другій сторінці!

Поділитись публікацією: