Значення слова

Іменник
думка
погляд
переконання
оцінка
висновок фахівця
судове рішення

Множина

Іменник opinion у множині: opinions

Приклади вживання

opinions change — думки змінюються
opinion journalism — публіцистика
opinion poll — опитування
public opinion — громадська думка
to be an opinion leader — бути лідером думок
What’s your opinion? — Яка ваша думка?
What is your opinion of… — Яка ваша думка щодо…
In my opinion,… — На мою думку,…
I have a right to my opinion. — Я маю право на власну думку.
I’ve just changed my opinion. — Я щойно змінив свою думку.
It helped me form my opinion. — Це допомогло мені сформувати свою думку.
We have a difference of opinion. — У нас розбіжності в думках.
I’m interested to hear your opinion about this. — Мені цікаво почути вашу думку з цього приводу.
It might be an unpopular opinion, but I strongly believe… — Це може бути непопулярною думкою, але я насправді вірю…
I would like him to change his opinion about it. — Я хотів би, щоб він змінив свою думку з цього приводу.

Поділитись публікацією: