Значення слова

Сполучник
або
чи

Іменник
колір золота у геральдиці

Приклади вживання

all or nothing — все або нічого
liberty or death — воля або смерть
now or never — тепер або ніколи
do or die — зроби або помри
believe it or not — хочеш — вір, хочеш — ні
Is this his car or hers? — Це його машина чи її?
To be, or not to be, that is the question. — Бути чи не бути — ось питання.
Which colour do you prefer, blue or green? — Який колір вам подобається більше: блакитний або зелений?
What would you like, tea or coffee? — Чого б ви хотіли: чаю або кави?
You’re either with us, or against us. — Ви або з нами, або проти нас.
Is the glass half empty or half full? — Склянка наполовину порожня чи наполовину повна?

Поділитись публікацією: