Значення слова

Іменник
походження
початок
джерело
першоджерело
першопричина
вихідна точка

Приклади вживання

country of origin — країна походження
the origin of species — походження видів
There are many words of French origin in English. — В англійській мові багато слів французького походження.
The origin of language and its evolutionary emergence in the human species have been subjects of speculation for several centuries. — Походження мови та її еволюційна поява в людського виду кілька століть було предметом спекуляцій.

Поділитись публікацією: