Значення слова

Прислівник
спочатку
за походженням
оригінально

Приклади вживання

Where are you from originally? — Звідки ти родом?
Episodes 133 and 134 originally aired together as a one-hour special. — Епізоди 133 і 134 спочатку транслювалися разом як одногодинний спеціальний випуск.
It was originally published in 1999, and a second edition was published in 2011. — Спочатку вона була опублікована в 1999 році, а друге видання вийшло в 2011 році.
Originally a player was disqualified on his second foul. — Спочатку гравець був дискваліфікований за свій другий фол.
In astrology, the term planet originally applied only to the five planets visible to the naked eye and excluded Earth. — В астрології термін «планета» спочатку застосовувався лише до п’яти планет, видимих неозброєним оком, за винятком Землі.
It’s a mobile data synchronization app developed by Microsoft, originally released in 1996. — Це програма для синхронізації мобільних даних, розроблена Microsoft, яка була випущена в 1996 році.
Originally, only the champions of their respective national league and the defending champions of the competition were allowed to participate. — Спочатку до участі допускалися лише чемпіони відповідної національної ліги та чинні чемпіони змагань.

Поділитись публікацією: